CKV Passage

 Soms ontstaan er situaties waarin ‘tijdelijk’ een verblijf thuis niet mogelijk is:
Moeilijke thuissituatie die tijdelijk ontlast dient te worden
Verder herstel na ziekenhuisopname
Verlof van de mantelzorger
Evaluatie van de thuiszorg
Er gewoon eens willen uit zijn, nood aan rust, …
 
Wij willen een tijdelijke opvangmogelijkheid bieden aan alle (ook zwaar zorgbehoevende) 65 – plussers.
Iedereen kan een aanvraag richten tot opname. Tijdens een kennismakingsgesprek waarin gepolst wordt  naar de grond van uw aanvraag, kan de periode voor kortverblijf worden vastgelegd.

Hoe verloopt de aanvraag en wat brengt u mee bij inschrijving?
 
Voor alle inlichtingen en reservaties kunt u terecht bij onze sociale dienst van het centrum voor kortverblijf op het nummer 059/ 33 98 91 of bij afwezigheid op het algemeen nummer 059/70 16 13. U kan ook contact opnemen via email: marieke.lescrauwaet@gvo.be.
Via de website www.kortverblijven.be kunt u zelf een aanvraag tot opname in ons centrum voor kortverblijf overmaken.
 
Bij inschrijving brengt u volgende zaken mee:
Uw identiteitskaart
5 kleefbriefjes van de mutualiteit
Uw katz – schaal
Adressen en telefoonnummers van uw contactpersonen en thuiszorgdiensten

Wat kunnen wij u aanbieden?

Ons centrum voor kortverblijf telt 10 éénpersoonskamers. 
Als bewoner van ons centrum kunt u beroep doen op een ruim hulp - & dienstverleningsaanbod.
Hulp - & dienstverlening (in de prijs inbegrepen):
Verpleegkundige zorgen
Paramedische zorgen (kinésitherapie, ergotherapie, logopedie)
Medicatiebegeleiding
Maaltijden & water op de kamer
Zinvolle dagbesteding
Verzorging - & incontinentiemateriaal
Kamerbediening
Minicooler op kamer
Hoteltv
Save
Administratieve ondersteuning door sociale dienst
Hulp - & dienstverlening ( niet in de prijs inbegrepen):
Medische zorgen
Kapper, pedicure & manicure
Onderhoud van uw persoonlijk linnen
Vervoer
Alle andere persoonlijke uitgaven bv. cafetaria
Telefoon (standaardforfait 10 €/ verblijf)
 
Wat betaalt u hiervoor?
 
U betaalt 59,74 € / dag 
 
Sommige mutualiteiten bieden u een tussenkomst. Verdere info hieromtrent kunt u verkrijgen bij onze sociale dienst of uw mutualiteit.
 
Bij reservatie wordt een voorschot van drie maal de dagprijs gevraagd.