WZC Sint Elisabeth

Wij bieden als open huis, op deskundige wijze, een warme en kwaliteitsvolle zorg aan zorgbehoevende ouderen. Een woon -, leef - & zorgomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Iedereen kan een aanvraag richten tot opname. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gepolst naar uw zorgbehoevendheid om uw plaats op de wachtlijst toe te kennen. Deze plaats wordt vnl. bepaald door de mate van uw zorgbehoevendheid.

Iedere opname is een proces, een proces in overleg met de toekomstige bewoner en/of zijn familie. 

Eenmaal de opname een feit is, wordt op de dag van de opname veel aandacht besteed aan de verwelkoming. 

De coördinator woonzorg van de afdeling maakt kennis, en bespreekt zorgplanning en persoonlijke verwachtingen. In de eerste periode van uw verblijf maakt u ook kennis met de andere medewerkers. Kortom alle mensen die het leven zorg, comfort en vooral huiselijk warm maken!

Hoe verloopt de aanvraag en wat brengt u mee bij inschrijving?

Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij onze sociale dienst op het nummer 059/ 33 98 80 of bij afwezigheid op het algemeen nummer 059/70 16 13. U kan ook contact opnemen via email: socialedienstoostende@gvo.be.

Bij inschrijving brengt u volgende zaken mee:

Uw identiteitskaart

1 kleefbriefje van de mutualiteit

Uw katz – schaal

Adressen en telefoonnummers van uw contactpersonen 

Uw inkomstbewijzen

Wat kunnen wij u aanbieden?
 
Het woonzorgcentrum telt 105 éénpersoonskamers.
Als bewoner kunt u beroep doen op een ruim hulp - & dienstverleningsaanbod:
Hulp - & dienstverlening (in de prijs inbegrepen):
Verpleegkundige zorgen
Paramedische zorgen (kinésitherapie, ergotherapie, logopedie)
Medicatiebegeleiding
Maaltijden & water op de kamer
Zinvolle dagbesteding
Verzorging - & incontinentiemateriaal
Kamerbediening
Minicooler op kamer
Hoteltv
Save
Administratieve ondersteuning door sociale dienst
Hulp - & dienstverlening ( niet in de prijs inbegrepen):
Medische zorgen
Kapper, pedicure & manicure
Onderhoud van uw persoonlijk linnen
Vervoer
Alle andere persoonlijke uitgaven bv. cafetaria
Telefoon (op vraag: standaardforfait 15 €/ maand)

Wat betaalt u hiervoor?
 
U betaalt 59,74€ / dag